Workcamp MK PZITB 2018 – ZAPISY !

WORKCAMP MK PZITB to jedna z kluczowych inicjatyw Młodej Kadry PZITB i za razem jej najlepsza wizytówka. Projekt powstał aby zrzeszać ludzi gotowych rozwijać się zawodowo i społecznie poprzez niesienie pomocy na zasadach wolontariatu. Formę działań stanowi przygotowanie i przeprowadzenie remontu wybranej placówki pożytku publicznego. Corocznie w całej Polsce wsparcie ze strony Młodej Kadry otrzymuje […]

Kurs na Uprawnienia budowlane – Edycja jesienna 2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane. Po raz kolejny Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy organizuje nabór na ten kurs w specjalnościach określonych w Ustawie Prawo Budowlane. To duże przedsięwzięcie, dlatego zaprosiliśmy do prowadzenia zajęć specjalistów ze specjalnościami objętymi egzaminem. Potrafią oni łączyć wiedzę z długoletnim doświadczeniem.