Miesiąc: październik 2013

„Honor Inżyniera” za lejce chwycony

5 października 2013r. Młodzi Inżynierowie postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. Trwające od ponad 2-óch tygodni obrady zakończyli ogniskiem w bydgoskiej Osowej Górze. Debata, w oparach pieczonej kiełbaski,  o filmie promującym kampanię „Honor Inżyniera” pochłonęła uczestników integracyjnego wyjścia. Członkowie Koła Młodych PZITB próbowali odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego inżynier budownictwa, to zawód zaufania społecznego?”