Miesiąc: wrzesień 2014

Kurs – uprawnienia budowlane

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY uprzejmie informuje, że organizuje: KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Zajęcia na kursie prowadzić będą specjaliści ze specjalnościami techniczno – budowlanymi objętymi kursem.