Kategoria: BHP

Hałas w środowisku pracy

Największymi źródłami hałasu są czynności związanymi z pracą maszyn, urządzeń, środkami transportu oraz procesami technologicznymi. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu, pracodawca ma obowiązek dostosować się do konkretnych zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym razie, hałas może wywołać szereg szkodliwych zmian w organizmie. Czy wiesz że… – pomimo licznych i ciągłych zmian w technologii i organizacji, zagrożenie hałasem […]

Bezpieczna praca na drabinie?

Drabina to konstrukcja, pozwalająca na przemieszczanie się między różnymi poziomami. Jej podstawowa zaleta to przede wszystkim możliwość i łatwość szybkiego przenoszenia w inne miejsca oraz prostota użytkowania. Podczas użytkowania nie powinno się wykazywać lekceważącego do jej stosowania oraz przeznaczenia. Słaba stateczność drabiny może przyczynić się do niebezpiecznego wypadku. Dlatego bez względu na rodzaj, oraz materiał z jakiego […]

Jak ogrodzić teren budowy?

Teren  budowy to miejsce wyznaczone do prowadzenia robót budowlanych. Wszelka działalność budowlana niesie za sobą wiele zagrożeń, ryzyka wypadków, a nawet utraty życia.  Niezwykle ważne jest, by obszar ten  był odpowiednio ogrodzony. Funkcje ogrodzenia budowlanego Ogrodzenie budowy: – uniemożliwia dostęp osób niepowołanych, – ściśle określa miejsce, w których nie powinny przebywać osoby niepowołane, – nie […]

Krótka historia BHP

Wypadki podczas wykonywania pracy, towarzyszą nam od niepamiętnych czasów. Dawniej, o wiele rzadziej korzystano z zaawansowanych źródeł energii. Do pracy wykorzystywano ludzką siłę mięśni lub zwierząt. To powodowało, że skala zagrożenia dla człowieka nie była tak duża jak dzisiaj.

Parametry hałasu

Hałas można zdefiniować jako każdy dźwięk, który jest niepożądany, uciążliwy oraz dotkliwy dla ucha. Podobnie jak inne dźwięki, powstaje na wskutek drgań cząsteczek powietrza które rozchodzą się w postaci fal akustycznych.  Częstotliwość hałasu Częstotliwość to liczba okresów drgań, wykonywane przez cząstkę powietrza w jednostce czasu. Charakterystyka: • symbol – f , • jednostka – Hertz [Hz]. Przedziały […]