Konferencja „1st International Conference – Civil Engineering – Present Problemas, Innovative Solutions”

W środę 20 maja 2015 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja pt. Inżynieria lądowa  – obecne problemy, innowacyjne rozwiązania. Zarządzanie projektami w budowie, na której zagościli profesorowie i specjaliści z całego świata, przedstawiciel okręgu PZITB w Bydgoszczy oraz delegaci Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Przed rozpoczęciem konferencji o godzinie 09:00 miała miejsce wizyta na placu budowy centrum handlowego Zielone Arkady, które ma stanąć w Bydgoszczy w październiku br. Powstającą konstrukcję pod przewodnictwem mgr inż. Roberta Zielonki odwiedzili studenci oraz profesorowie, m.in. z Turcji czy Hiszpanii. Kierownik budowy pokazał odwiedzającym budowlę, omawiając szczegóły techniczne oraz sposób wykonania konstrukcji, w tym charakterystyczne wejście w kształcie kryształu. Po obejrzeniu zewnętrznego wyglądu budynku, zwiedzający zostali zabrani do środka, gdzie zostały opisane instalacje oraz koncepcja wykonania wnętrza galerii. Przez parking uczestnicy konferencji przeszli do Sali, gdzie po krótce omawiane były rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne oraz plan zagospodarowania terenu.

Po praktycznym wstępie, o godzinie 14:00 została otwarta konferencja poświęcona inżynierii lądowej. Podczas krótkiego otwarcia zostali powitani goście oraz uczestnicy, a także został przedstawiony plan konferencji.

Uczestnicy konferencji (Źródło własne)

Pierwszą prezentację na temat Ustawodawstwa bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze budowalnym wygłosił lektor tureckiego uniwersytetu w Karabuk Oguzhan KACAR.

Następnie mogliśmy usłyszeć o Komputerowym wspomaganiu prac inżynierskich podczas wystąpienia dr Manuela DIAZ-MADROÑERO z Politechniki w Walencji.

Kolejną mowę na temat Analizy badań nieniszczących w Muzeum Chora, jako kulturowego dziedzictwa budowlanego przygotował prof. dr Aydin BÜYÜKSARAÇ z Uniwersytetu Bitlis Eren w Trucji.

Jego następcą był specjalista z tureckiego Uniwersytetu w Cankiri Karatekin, Ebru DINLER, który pokazał nam swój pogląd na temat Oceny efektów działania wysokiej temperatury na ziemię okrzemkową.

Po tej prezentacji, mogliśmy usłyszeć wypowiedź o Analizie kosztów ryzyka w projektach budowlanych. Zastosowanie metody Monte Carlo, dr Jarosława GÓRECKIEGO z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Kontynuatorem rozważań w temacie zarządzania projektami byli mgr inż. Anna ŻMUDA oraz mgr inż. Paweł PIEKARSKI, którzy wspólnie wygłosili pracę pt. Zarządzanie projektem nowych rezydencji w Bydgoszczy.

Następnie prof. dr Oğuzhan UZUN z Uniwersytetu w Cankiri Karatekin w Turcji przedstawił nam swoją koncepcję Ogranizacji elementów przestrzennych w tradycyjnych i nowoczesnych domach tureckich.

Jako jedni z ostatnich mieli możliwość zaprezentować się studenci z tureckiego Uniwersytetu w Zirve – Mehmet SERVET oraz Kübra HAYKIR, którzy to przedstawili pracę na temat Zarządzania projektami w Turcji, a kolejnym studentem mówiącym o Zarządzaniu projektami w Tanzanii był Haytham HAZZA.

Konferencję zamykała prezentacja studenta Fatiha ERGULER z Uniwersytetu Sakarya w Turcji, pt. Zarządzanie projektami w Kosowie.

Po tej prezentacji była możliwość wygłoszenia swoich opinii w otwartej dyskusji prowadzonej przez dr inż. Jarosława Góreckiego, po której doszło do podziękowań i oficjalnego zamknięcia.

Była to pierwsza taka konferencja w dziedzinie zarządzania projektami w inżynierii lądowej, w dodatku przeprowadzona na poziomie międzynarodowym, dlatego też mamy głęboką nadzieję, że uda się zorganizować również kolejne, które mogą być początkiem do cyklicznych spotkań o tym wymiarze.

Autor: Aneta Stachowiak