Istota CSR

Na pewno wielokrotnie słyszałeś lub widziałeś akronim CSR. Czy zastanawiałeś się co on oznacza? Czy może od dawna znasz jego definicję? Jeżeli twierdzisz, że w branży budowlanej odpowiedzialność społeczna nie istnieje, jesteś w błędzie.

Świat objęty społeczną odpowiedzialnością
(źródło: www.csr-matrix.com)

 CSR, ale o co chodzi?

Komisja Europejska zdefiniowała CSR (ang.) jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Każde odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo dba o to, żeby istniała spójność pomiędzy obszarami: środowiskowym, społecznym, etycznym oraz przestrzeganiem praw człowieka. Dla rosnącej liczby „zarażonych” jednostek, CSR jest sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej. Wśród zalet, będących skutkiem wdrożonej strategii CSR, wyróżnia się m.in. wzrost poziomu zaufania wśród interesariuszy, umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, pozostawienie w tyle konkurencji, zacieśnienie relacji z lokalną władzą oraz mieszkańcami, czy wzbudzenie w przyszłych lub obecnych pracownikach wrażenia uczestnictwa w czymś ważnym.

Budownictwo, a odpowiedzialność społeczna

Równowaga we wszystkich aspektach życia
(źródło: polishproperty.eu)

Skanska została laureatem IV edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Prekursorzy dobrych praktyk święcą kolejne triumfy i udowadniają, że działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, konsekwentne przestrzeganie zasad BHP oraz etyka na placu budowy oraz w biurze, mogą przynieść wymierne korzyści.

W 2012r. magazyn Forbes nagrodził CEMEX za całokształt działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju. „Globalny lider w branży materiałów budowlanych” dba o pracowników oraz sąsiedztwo. Działania na rzecz obniżenia emisji CO2, wykorzystywanie alternatywnych paliw, czy umiejętne zarządzanie zużyciem energii wyróżniają CEMEX na polskim i światowym rynku budowlanym.

Firma deweloperska Budlex, łącząca Bydgoszcz z Toruniem, promuje swoją strategię CSR. W trakcie konferencji, która odbyła się 20.06.2013r. na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy Beata Janczarska- PR Manager Budlex opowiadała o współpracy z interesariuszami, przyjaznym miejscu pracy oraz wolontariacie pracowniczym.

Kolejne firmy podejmują nowe wyzwania i opracowują strategie zgodnie z wytycznymi CSR. Obecni użytkownicy planety Ziemi muszą myśleć przyszłościowo aby ich potomkowie mogli zaspokajać własne potrzeby.  Bydgoscy inżynierowie są za pan brat ze zrównoważonym rozwojem i szerzą go w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.


Autorzy wpisu: Anna Żmuda, Paweł Piekarski