Krótka historia BHP

Wypadki podczas wykonywania pracy, towarzyszą nam od niepamiętnych czasów. Dawniej, o wiele rzadziej korzystano z zaawansowanych źródeł energii. Do pracy wykorzystywano ludzką siłę mięśni lub zwierząt. To powodowało, że skala zagrożenia dla człowieka nie była tak duża jak dzisiaj.

Mimo tego, w miejscach pracy również dochodziło do wypadków śmiertelnych. Z każdym kolejnym wypadkiem, wrastał poziom wiedzy dotyczącej potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Przyczyniło się to do określenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy wiesz że…

– piramida została zbudowana z wielkich bloków ważących ok. 2 tony?
– robotnicy musieli je przeciągać za pomocą drewnianych rolek?

Na skutek nieuwagi, zdarzało się że bloki przygniatały kończyny bądź całe powierzchnie ciała robotników, co było przyczyną amputacji lub śmierci na wskutek wykrwawienia.

Budowa piramid
Budowa piramid (źródło: http://culture.pl)

Rozwój BHP

Zasadniczy przełom w dziedzinie BHP, nastąpił na początku XIX wieku wraz z pojawieniem się fabryk. Rozwój technologii, przyczynił się do wzrostu zagrożenia przy stanowiskach pracy. Coraz to bardziej skomplikowane maszyny przyczyniły się do zmiany warunków i charakteru pracy oraz do określenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Początkowo zapewniano ochronę jednie kobietom i dzieciom w zakładach pracy. Następnie stworzono pierwsze inspekcje fabryczne, które odpowiadały za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy. Wywołało to wielkie niezadowolenie pracodawców.  Byli oni zobowiązani do szkolenia BHP pracowników oraz do pokrycia kosztów leczenia ofiar oraz zapewnienia im renty. Po niedługim czasie powstały również pierwsze nadzory bezpieczeństwa.


Dzieło „BHP, historia pewnej wyobraźni” – Jerzy Lewczyński, Jan Lessaer (źródło: http://culture.pl)

Kalendarium BHP

Wydarzenia związane z BHP na świecie:
• 1883 r. – pierwsze powstanie inspekcji fabrycznej w Anglii,
• 1840 r. – powstanie inspekcji fabrycznej w Francji,
• 1853 r. – powstanie inspekcji fabrycznej w Prusach,
• 1919 r. – powstanie Międzynarodowej Organizacji Pracy w Stanach Zjednoczonych.

Wydarzenia związane z BHP w Polsce:
• 1927 r. – wprowadzenie Rozporządzenia Prezydenta RP o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu,
• 1928 r. – wprowadzenie Rozporządzenia Prezydenta RP o bezpieczeństwie i higienie pracy,
• 1933 r. – pierwszy ogólnopolski Zjazd Inżynierów Bezpieczeństwa Pracy,
• 1938 r. – drugi ogólnopolski Zjazd Inżynierów Bezpieczeństwa Pracy, przekształcony w Kongres Bezpieczeństwa Pracy,
• 1953 r. – powstanie służby BHP w Polsce,
• 1975 r. – wprowadzenie Ustawy – „Kodeks pracy”.

BHP dzisiaj

W czasach obecnych, zarówno w Polce jak i na świecie prowadzi się liczne kampanie zachęcające do dbania o bezpieczeństwo pracowników. Właściwe organy takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, karzą pracodawców i pracowników dużymi kwotami pieniężnymi, za nie przestrzeganie odpowiednich zasad BHP. Pomimo tego faktu,  miejsca pracy nadal w dużej mierze nie spełniają wielu wymogów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.


Autor wpisu: Paweł Piekarski

Źródła:

  1. http://www.starozytny-egipt.info
  2. http://culture.pl