Kurs – uprawnienia budowlane

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Oddział w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że organizuje:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Zajęcia na kursie prowadzić będą specjaliści ze specjalnościami techniczno-budowlanymi objętymi kursem.

Czas trwania kursu wynosi 90 godzin lekcyjnych.

Kurs rozpocznie się 22 marca 2014 r. (sobota) o godz. 8:00.

Zajęcia będą odbywać się w budynku Bydgoskiego Domu Technika, ul. B. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy (sala 202).

Koszt uczestnictwa w kursie (łącznie z materiałami szkoleniowymi) wynosi 1.400,00 zł (tysiąc czterysta złotych).

Powyższą kwotę można wpłacić na konto PZITB (Bank PEKAO S.A. Oddział Bydgoszcz nr 19 1240 6478 1111 0000 4947 6961 z dopiskiem Kurs – uprawnienia budowlane) albo bezpośrednio w kasie biura PZITB, pokój nr 108, I piętro Bydgoskiego Domu Technika, we wtorki i czwartki w godz. 13:00-17:00.

Należność za kurs można wpłacić w dwóch ratach:
– I rata w wysokości 700,00 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w kasie biura PZITB,
– II rata w wysokości 700,00 zł płatna 11 / 12 kwietnia 2014 r.

W przypadku płatności przelewem prosimy o kopię przelewu do wglądu.

Serdecznie zapraszamy!


Autor wpisu: Paweł Piekarski