Taczki – prace transportowe

Czy taczka jest na tyle prostym narzędziem, iż nie wymaga określenia zasad jej użytkowania? Wydawałoby się, że podczas przewożenia materiałów na równej powierzchni nie grozi ludziom duże niebezpieczeństwo. Należy jednakże zwrócić na uwagą na pewne istotne elementy podczas jej używania.

Czy pamiętasz o tym, by:

– nie zostawiać taczki w przejściach, drogach ewakuacyjnych oraz na pochyłościach?
– podczas użytkowania ubrać odpowiednie obuwie i rękawice ochronne?
– trzymać taczkę oburącz za uchwyty?


Przewóz materiałów (źródło: Burghardt R. : Transport ręczny na placu budowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2012)

Taczki służą do przewozu materiałów:
– stałych (np. cegły),
– sypkich (np. piasek),
– półpłynnych (np. mieszanka betonowa).

Taczki jednokołowe

Najpowszechniej stosowanym rodzajem taczek jest taczka jednokołowa. Wśród nich wyróżniamy: metalowe, plastikowe, rzadziej drewniane. Dzięki swojej budowie pozwalają na łatwą zwrotność oraz stosowanie na nawierzchniach nieutwardzonych. Jedną z ich zalet jest również niska cena.

Ładunek taczki

Najcięższa część ładunku powinna znajdować się nad kołem, w przedniej części misy. Pozostała część ładunku natomiast, równomiernie po jej pozostałej powierzchni, tak aby nie przesłaniał pola widzenia podczas transportu. Ładunek nie powinien wystawać poza zewnętrzną krawędź misy oraz być kładziony na ścianach misy. Może to uszkodzić doprowadzić do uszkodzenia. Zabrania się również ingerencje w zalecenia producenta (np. powiększania kosza taczki).

 Taczką nie należy przewozić:
– ładunku przekraczającego 100 kg masy  na nawierzchni twardej , oraz 75 kg na nawierzchni nieutwardzonej;
– ładunku przekraczającego dopuszczalnej masy , określoną przez producenta;
– ciężkich i ostrych przedmiotów (aby uniknąć zniszczenia taczki);
– ludzi ani zwierząt.

Eksploatacja taczki

Zaleca się stosowanie taczki na równych powierzchniach lub na niewielkich pochyłościach (do 8% na 200 m), zachowując przy tym szczególną ostrożność. Podczas transportu należy unikać nadmiernego przechylania taczki, aby uniknąć osunięcia się ładunku. Należy podkreślić, iż taczka nie służy do stawania, siadania oraz jazdy tyłem.

Konserwacja taczki

Właściwa konserwacja polega na zabezpieczeniu taczki przed zniszczeniem. Po zakończonej pracy należy usunąć wszelkie resztki przewożonego ładunku oraz pozostawić ją w stanie suchym. Gdy taczka nie jest eksploatowana przez dłuższy czas, dobrze jest ją zaimpregnować. Istotnym czynnikiem jest również dbałość o odpowiednim napompowaniu koła (lub kół) oraz dokręcenie obluzowanych śrub.


Taczka w złym stanie technicznym (źródło: Burghardt R. : Transport ręczny na placu budowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2012)

Inne rodzaje taczek

Obok taczki jednokołowej, wyróżnia się następujące rodzaje:
• taczki dwukołowe – w stosunku do taczki jednokołowej, posiadają większą ładowność.  Zazwyczaj są cięższe od taczek jednokołowych i znacznie utrudniają zwrotność. Zaleca się używać ich jedynie na nawierzchniach utwardzonych.


Taczka dwukołowa (źródło: www.chinahytang.com)

• taczki mechaniczne – charakteryzują się bardzo dużą ładownością oraz tym, że doskonale sprawują się na nawierzchniach nieutwardzonych. Niestety ze względu na mechanizacje są nieekonomiczne i znaczenie mniej bezpieczne.


Taczka mechaniczna (źródło: www.imaszyny.pl)

Wybór taczki powinien być dostosowany do charakteru prac budowlanych. Odpowiedni wybór może ułatwić wykonywanie określonych czynności związanych z pracą na budowie.


Autor wpisu: Paweł Piekarski

Źródła:

  1. Burghardt R. : Transport ręczny na placu budowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2012
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zm.)