XII Forum Inżynierskie

W dniu 3 czerwca 2014 roku odbyło się XII Forum Inżynierskie, którego hasłem przewodnim było „Innowacje w budowie mostów”. Z tej okazji PZITB O. Bydgoszcz zorganizował wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje – Technologie – Maszyny”.Głównym organizatorem forum była FSNT-NOT, zaś partnerami i współorganizatorami wydarzenia byli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Inżynierska w Polsce i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Członkowie Koła Młodych PZITB w drodze do Poznania (źródło: własne)

XII Forum Inżynierskie podzielone było na 4 panele. Każdy z nich miał odrębny charakter i przedstawiał inny zakres innowacyjności. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu zgromadzonych uczestników, głos zabrał gość honorowy XII Forum prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Następnie rozpoczęły się prezentacje panelowe, których pierwszym etapem była dyskusja na temat: „Wsparcie innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Podczas tego etapu swoje wystąpienia przedstawili Marcin Łata – Dyrektor Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ewa Tomala-Borucka – Generalna Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Maciej Chrzanowski z Zespołu Projektów Komercyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Tomasz Kierzkowski – Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego Pekao S.A.


Uczestnicy konferencji podczas przerwy pomiędzy panelami (źródło: własne)

Kolejnym panelem była: „Oferta nauki w zakresie innowacji w budownictwie mostowym”, w którym aktywnie udzielili się: prof. Jan Biliszczuk – Politechnika Wrocławska (Innowacyjne rozwiązania obiektów mostowych z betonu), prof. Henryk Zobel – Politechnika Warszawska (Innowacyjne rozwiązania obiektów mostowych ze stali), prof. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska (Innowacyjne rozwiązania obiektów mostowych z technologicznie zaawansowanych materiałów), prof. Janusz Szelka – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych (Innowacyjne rozwiązania wojskowych obiektów mostowych), a także prof. Janusz Rymsza – Akademia Inżynierska w Polsce – Innowacyjne wyroby budowlane w budownictwie mostowym).

Panel trzeci przedstawiony został jako „Zastosowane innowacje w budowie mostów”, w którym poza ciekawymi slajdami zaprezentowane ostały także filmy z prac podczas budów, równych mostów na terenie Polski. Niestety z powodów limitów czasowych nałożonych na przedstawiających materiały nie zostały one wyświetlone w całości. W tym panelu mogliśmy usłyszeć osoby takie jak: Pana Wojciecha Patera, Prezes przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., PanaPiotra Dawidowicz, Prezesa VISTAL Construction Sp. z o.o. w Gdyni, reprezentującego nasze województwo PanaMarka Gotowskiego, Prezesa Firmy Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy, oraz Pana Edwarda Marcinków, Prokurenta Firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. w Zarzeczu.


Młodzi Inżynierowie przed halą główną w której odbywało się forum (źródło: własne)

Ostatnim etapem był panel czwarty, pod hasłem „Inżynier budownictwa – innowatorem”. Podczas tej prezentacji mogliśmy poznać młodych i bardzo utalentowanych inżynierów, których doświadczenie i pomysły wykorzystywane są na arenie międzynarodowej. Swoje historie opowiedzieli kolejno: mgr inż. Paweł Gulak z firmy PERI Polska Sp. z o.o. – wraz z Wiktorem Piwkowskim byłym dyrektorem firmy PERI Polska – Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, mgr inż.Piotr Rychlewski – Kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów wraz z prof. Januszem Rymszą z IBDiM i dr inż. Paweł Hawryszków – adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Mostów, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej wraz z prof. Janem Biliszczukiem.

XII Forum Inżynierskie zakończyło się wystąpieniem Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny, w którym podziękowała wszystkim prelegentom, uczestnikom, organizatorom oraz sponsorom i partnerom Forum. Przedstawione dokumentacje, zdjęcia i relacje osób zarówno projektujących i wykonujących takie potężne obiekty jak konstrukcje mostowe pokazują, że nasz kraj nie ma się czego wstydzić i dumnie może pochwalić się takimi obiektami jak choćby most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, czy Most Solidarności w Płockuna arenie międzynarodowej.


Autor wpisu: Artur Kaniewski