„Z ziemi włoskiej do Polski” czyli budowa spalarni śmieci

Skutki ustawy śmieciowej odczuwamy do dziś. Widok przepełnionych kontenerów nie napawa optymizmem. Niech wierzchołek góry śmieciowej będzie impulsem do przyjrzenia się inwestycji, która wkrótce rozpocznie się w Bydgoszczy. Za dwa lata  Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych stanie się chlubą grodu nad Brdą, w którym jako jednym z sześciu polskich miast, postawiono na „zieloną energię”.

Kto, po co i dlaczego właśnie oni?

Włoskie konsorcjum, które tworzą Astaldi S.p.A. oraz Termomeccanica Ecologia S.p.A. wydaje się być odpowiednim wykonawcą na odpowiedniej budowie. Doświadczenie nabyte w trakcie realizacji 21- tego typu obiektów pozwala sądzić, że będzie to kolejny punkt na mapie polskich, dobrze zrealizowanych inwestycji. Etap projektowy, wartej 433 mln zł realizacji został zakończony. Wniosek o pozwolenie na budowę od 27 marca br. znajduje się w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. Ustawienie żółtej tablicy planowane jest na  sierpień 2013r.

Wizualizacja spalarni śmieci
(źródło: http://www.bydgoszcz.pl)

Spalać, spalać i jeszcze raz spalać!

Odpady składowane na śmieciowiskach emitują nieprzyjemny zapach oraz metan. Spalenie śmieci, przechowywanych na terenie obiektu w szczelnym bunkrze, wyeliminuje niemiłą woń. Powstający w procesie utylizacji dwutlenek węgla jest 21- krotnie mniej oddziałujący na zwiększenie efektu cieplarnianego niż metan. Azot, tlen, czy para wodna, wydobywające się z komina, pozwalają zakwalifikować go do grona „environmentally friendly”.

Wizualizacja frontowe elewacji spalarni śmieci
(źródło: http://www.bydgoszcz.pl)

Zrównoważony rozwój? Dlaczego nie!

Kolejne pokolenia, ale przede wszystkim dzisiejsi mieszkańcy Bydgoszczy będą wykorzystywali użyteczną energię, powstającą w spalarni. Inwestor- ProNatura zapewnia, że w procesie przekształcania z wytwarzanych śmieci zostanie uzyskanych około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. W celu uświadomienia społeczeństwa o korzyściach wynikających z racjonalnej gospodarki odpadami oraz budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych powstała kampania edukacyjna dalEKOwzroczni.


Kampania Społeczna- DalEKOwzroczni
(źródło: http://www.generacjaczystejenergii.pl)

Do 2020r. ilość śmieci na polskich wysypiskach musi zmniejszyć się o 10%.  Kulminacyjny moment wyznaczyła Unia Europejska, która straszy wielomilionowymi karami za niedostosowanie do wymogów wspólnoty. Niech ten miły akcent na koniec będzie dobitnym potwierdzeniem, że spalarnia jest i będzie nam potrzebna. Generujmy czystą energię!


Autorzy wpisu: Anna Żmuda, Paweł Piekarski