Jak ogrodzić teren budowy?

Teren  budowy to miejsce wyznaczone do prowadzenia robót budowlanych. Wszelka działalność budowlana niesie za sobą wiele zagrożeń, ryzyka wypadków, a nawet utraty życia.  Niezwykle ważne jest, by obszar ten  był odpowiednio ogrodzony.

Funkcje ogrodzenia budowlanego

Ogrodzenie budowy:
– uniemożliwia dostęp osób niepowołanych,
– ściśle określa miejsce, w których nie powinny przebywać osoby niepowołane,
– nie powinno stanowić zagrożenia dla ludzi,
– izoluje ludzi  postronnych od grożących niebezpieczeństw.

W zależności od lokalizacji oraz natężenia ruchu wokół terenu  budowy można zastosować różne rodzaje  ogrodzeń.

Ogrodzenie ażurowe

Składa się z ocynkowanych przęseł z rur bądź kształtowników, oraz stalowych siatek o różnych rozmiarach oczka. Całość ogrodzenia ustawiona jest na betonowych podporach i zabezpieczona zastrzałami. Ogrodzenie ażurowe stosuje się w miejscach o małym natężeniu ruchu pieszych oraz gdzie musi być zapewniona odpowiednia widoczność (np. przy skrzyżowaniu ulicy).

Ogrodzenie-ażuroweOgrodzenie ażurowe (źródło: https://enfieldsafety.co.uk)

Ogrodzenie pełne

Składa się zazwyczaj z ocynkowanej blachy stalowej, najczęściej trapezowej. Blacha zamocowana jest na ramie stalowej, ustawionej na betonowych podporach i zabezpieczona zastrzałami. Ogrodzenie pełne stosuje się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych (np. przy głównej ulicy).


Ogrodzenie pełne (źródło: www.ogrodzeniaremus.pl)

Ogrodzenie typu ulicznego

Wówczas, gdy  roboty budowlane odbywają się przy ulicy, stosuje się ogrodzenie typu ulicznego.

Zdarza się, że teren budowy jest zlokalizowany tuż  przy szerokiej  ulicy, co utrudnia pieszym poruszanie się. W takim przypadku  piesi mogą poruszać się  obok ogrodzenia terenu  budowy po tymczasowo ułożonym chodniku, wykonanym  z desek lub z żelbetowych płyt. Można również dodatkowo  zamontować   specjalny daszek ochrony oraz poręcze.

W  sytuacji, w której teren budowy znajduje się nieopodal  wąskiej ulicy, ustawia się tablicę informacyjną nakazującą przejście na drugą stronę.


Ogrodzenie uliczne terenu budowy (źródło: Maj T. Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007)

Budowa ogrodzenia budowlanego

Ogrodzenia terenu budowy nie są zazwyczaj  urządzeniami stałymi.  Jego elementy  są konstruowane w sposób, który znacznie ułatwia  montaż, rozbiórkę oraz  transport.

Ogrodzenie powinno posiadać osobno, przejście dla ludzi oraz bramę dla pojazdów. Ważne aby furtka i brama otwierały się do wewnątrz tereny budowy, by nie utrudnić ruchu ulicznego,

Ogrodzenie nie powinno być mniejsze niż 150 cm, szerokość furtki 80 do 100 cm, natomiast szerokość bramy wjazdowa nie mniej niż 300 cm.


Autor wpisu: Paweł Piekarski

Źródła:

  1. Maj T. Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)