Jubileusz PZITB

28 października b.r. odbyła się uroczystość 65-lecia istnienia bydgoskiego oddziału PZITB. Podczas wieczornych obchodówprzemówienie wygłosił przewodniczący związku P. Andrzej Myśliwiec, który przypomniał historię powstania oddziału w Bydgoszczy, podkreślając jak ważną rolę odegrali członkowie związku na przestrzeni lat. Obecna na spotkaniu P. Grażyna Ciemniak, zastępca prezydenta miasta Bydgoszcz, po wystąpieniu wręczyła Medale Prezydenta Miasta Bydgoszcz oraz statuetki z grawerkami.Podczas oficjalnej części również nam, Młodej Kadrze udzielono głosu. Nasz przewodniczący Jarosław Górecki spontanicznie opowiedział o realizowanych projektach oraz dalszych planach.

Przewodniczący  Andrzej Myśliwiec w towarzystwie swoich przyszłych następców
(źródło: własne)

Wieczór jubileuszowy, w którym członkowie młodej kadry również uczestniczyli, upływał wśród toastów, podziękowań oraz wyróżnień zasłużonych działaczy. Obchody umilały nam występy muzyków i satyryka, który rozweselał zgromadzonych inżynierów. Na koniec stara gwardia związku integrowała się z młodą podczas zabawy tanecznej.

Obecna i przyszła kadra PZITB O. Bydgoszcz przy suto zastawionych stołach
(źródło: własne)

Uroczystość 65-lecia upłynęła w miłej atmosferze. Jako młodzi działacze czuliśmy się niezmiernie wyróżnieni mogąc uczestniczyć w tak wyjątkowym dniu dla bydgoskich inżynierów budownictwa. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się godnie kontynuować działania naszych starszych kolegów.

Magda i Agata w skupieniu słuchają historii PZITB O. Bydgoszcz
(źródło: własne)


Autor wpisu: Dominika Siatkowska