Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

20 lutego 2014 r. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza nadała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Stanisławowi Kusiowi.

W charakterystyce sylwetki Profesora Stanisława Kusia należy docenić Jego zaangażowania w życie inżynierskie w Polsce, zwłaszcza w obszarze budownictwo. W latach 1999-2001 był przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Do dziś jest członkiem Zarządu Głównego PZITB, wyróżnionym tytułem honorowego członka Związku.


Prof. Stanisław Kuś (źródło: http://skm.prz.edu.pl)

W okresie swej największej aktywności w PZITB pracował intensywnie nad utworzeniem w Polsce samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i członek jej Rady Krajowej. Jak wiadomo, działania te zakończyły się pełnym sukcesem. Należy tu również wymienić dużą aktywność Profesora w Komitecie Nauki PZITB, a także w działalności wydawniczej PZITB, gdzie od 1962 r. pełni funkcję redaktora działowego w czasopiśmie „Inżynieria i Budownictwo”. Jest także członkiem redakcji „Wiadomości projektanta budownictwa” od 2002 r.

Za swoją działalno naukową, techniczną i organizacyjną otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i nagród, m.in. Krzyż Oficerski (1997) i Krzyż Kawalerski (1974) OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyż Armii Krajowej (1992), odznakę za akcję „Burza” (1993), srebrną i złota odznakę PZITB, honorową odznakę „Za Zasługi dla Budownictwa” ministra infrastruktury (2008), a także Nagrodę Miasta Rzeszowa (1997) za całokształt działalności naukowo-dydaktyczne, technicznej oraz wkład w rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego. Od 2008 roku jest też honorowym obywatelem miasta Rzeszowa.

Autor wpisu: Paweł Piekarski


Źródła:

  1. Opracowanie naukowe prof. dr hab. inż. Aleksandra Kozłowskiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014