Znaczenie kasku na budowie

Wyobraź sobie, że przechodzisz właśnie obok placu budowy. Przyglądasz się pracownikom. Dostrzegasz, że większość z nich nie ma na swojej głowie kasku. Czy według Ciebie pracownicy, którzy wykonują prace budowlane w należyty sposób chronią swoje ciało? Robotnicy często bagatelizują obowiązek noszenia kasków. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy budowa jest podatna na obserwacje ludzi z zewnątrz np. przy robotach renowacyjnych budynków od strony ulic. Strach przed kontrolą wzmaga u robotników poczucie obowiązku.

Czy wiesz, że…

– brak kasku na głownie, w razie kontroli, zobowiązuję do zapłacenia kary rzędu 500 zł?
– wypadki spowodowane  brakiem  noszenia kasku budowlanego stanowią około 5% wszystkich wypadków przy pracy?

Wietnamska kampania reklamowa promująca nosze kasków (źródło: na podstawie http://www.kampaniespoleczne.pl)

Zagrożenia

Skutki powstania zagrożeń wynikających z braku stosowania kasku  budowlanego:
– lekkie obrażenie głowy,
– pęknięcie czaszki,
– uszkodzenia górnego odcinka kręgosłupa,
– uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia świadomości,  utrata przytomności, śpiączka),
– wstrząśnienie mózgu.

Funkcje kasku budowlanego

Główne funkcje kasku budowlanego:
– ochrona głowy przed spadającymi  przedmiotami,
– ochrona głowy przed uderzeniami bezpośrednimi (np. o rusztowanie),
– ochrona głowy przed intensywnymi promieniami słonecznymi,
– ochrona głowy przed porażeniem  prądem elektrycznym oraz wysoką temperaturą (w zależności od modelu kasku).

Wietnamska kampania reklamowa promująca nosze kasków (źródło: na podstawie http://www.kampaniespoleczne.pl)

Kolory kasków budowlanych

Kolory kasku określają funkcję, jaką pełni pracownik na  budowie. Nie każda osoba z zewnątrz wie, że taki podział funkcjonuje. Dzięki kolorystyce kasków , pracownikom  łatwiej ocenić, gdzie znajduje się dana osoba. Ponadto, wprowadzone kolory kasków – są symbolem dobrze zorganizowanej budowy.

Kolory kasków budowlanych:
• kask biały – kierownik budowy, inżynier budowy, inspektor nadzoru,inni inżynierowie (np. środowiska);
• kask żółty – pracownik fizyczny;
• kask czerwony – gość, stażysta, praktykant;
• kask niebieski – pracujący na wysokościach, operator maszyny, elektryk, energetyk;
• kask zielony – pracownik BHP;
• kask pomarańczowy – geodeta;
• kask czarny – architekt, inspektor nadzoru autorskiego.

Stan techniczny kasku budowlanego

W celu zachowania właściwości ochronnych kasku, należy zadbać o prawidłowy stan techniczny kasku. Producenci zalecają regularne inspekcje skorupy i zawieszenia, oraz wymianę uszkodzonych elementów. W przypadku poważnego zniszczenia, kask powinien być natychmiast wymieniony. Na kasku nie należy stosować żadnych farb, rozpuszczalników, klejów oraz samoprzylepnych etykiet, z wyjątkiem  zalecanych przez producenta.

Prawidłowy stan techniczny kasku budowlanego (źródło: www.forch.pl)


Autor wpisu: Paweł Piekarski

Źródła:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.)